Contact - Webshopwereld.nl

Contact

Webshopswereld.nl

adres
Centraalspoor 56
6846 GJ Arnhem

telefoon
Peter Klaassen, 06-12150626
Frank Gerritsen, 06-14231769

e-mail
info@webshopwereld.nl


Contactformulier:


KvK
Webshopwereld.nl is een onderdeel van DTPter
en staat als zodanig ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09218274.

Webshopwereld.nl


disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Webshopwerld.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de aangesloten shops. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de aangesloten shops of de (on)bereikbaarheid van deze shops.